Tillbaka till artiklar

Förlängd öppettid för utställiningen “Se centrumbiblioteket”

22.5.2012

I den första omgången i arkitekturtävlingen för centrumbiblioteket deltar över 530 förslag. Verken fanns först utställda i Busholmens Bunker 10–16 maj men nu har utställningen fått förlängd öppettid. Förslag till centrumbiblioteket kan ses i Bunker ännu för en vecka: 22-26 maj.
Helsingfors stad ordnar den öppna internationella arkitekturtävlingen ”Metropolens pulserande hjärta” om det nya centrumbiblioteket. Tävlingen har väckt stort intresse på olika håll i världen. Över 530 bidrag har skickats in till tävlingen.

Tävlingsbidragen ställs ut i Bunkern på Busholmen också den 22–26 maj. Utställningen ”Se centrumbiblioteket” är öppen kl. 11–19 på vardagar och kl. 12–18 på lördag.

Bunkerns gatuadress är Tarmogränden 2, 00220 Helsingfors. Ingången till utställningen sker via lastbryggan på västra sidan om Bunkern, från sidan mot Östra Växelgränden. Inträdet till utställningen är gratis.

Efter utställningen inleder domarna sitt arbete och väljer ut 6–8 tävlingsbidrag som går vidare. Dessa förslag offentliggörs uppskattningsvis i september-oktober 2012. Resultatet av står klart i juni 2013.

Kika in i Bunkern

Utställningen med tävlingsförslagen ger allmänheten en unik möjlighet att bekanta sig med Bunkern. Byggnaden står kvar i den stadsdel som reser sig på Busholmen som ett minne av områdets förflutna som hamn. Det ursprungliga användningsändamålet för byggnaden, som färdigställdes år 1972, var att fungera som styckegodsupplag. Nu planeras olika verksamheter som betjänar stadsborna i byggnaden.

Arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket är en del av programmet för World Design Capital Helsinki 2012.

Mer information:

Biblioteksdirektör Maija Berndtson, tfn 09 310 85500, 040 551 7335, maija.berndtson@hel.fi
Projektchef Irmeli Grundström, fastighetsverkets lokalcentral, tfn . 050 5592071, irmeli.grundstrom@hel.fi
 

Dela artikeln