Tillbaka till artiklar

Fler än 2 000 stadsbor tar fram idéer för framtidens bibliotek

19.11.2012

Vi frågade stadsborna hurdant bibliotek de skulle vilja ha i framtiden. I medborgardiskussionen Gör biblioteket till din favoritplats i Helsingfors på nätet den 24 september – 12 oktober deltog över 1 600 personer. Dessutom hängde över 700 stadsbor upp sina idéer på centrumbibliotekets Drömträd under sommaren. Förslagen visar upp stor variation. Även i spetsen av den digitala utvecklingen bör biblioteket inte förlora sina ädla traditioner. I stället för att bara vara borde man få göra saker själv i biblioteket. Man vill inte bara ha liv och rörelse i biblioteket – människor som lockar in fler människor – utan också tystnad och arbetsro som närmar sig kyrkliga dimensioner.

I framtidens bibliotek kombineras många olika utrymmesfunktioner såsom arbetsrum, multimedia- och studiolokaler, lugna områden, utrymmen för växelverkan och evenemangslokaler. Framtidens bibliotek är en plats där man kan göra saker och delta. Ser man på resultaten från medborgarenkäten verkar just skapandet av olika stämningar och flexibel variation vara en av de största utvecklingsutmaningarna för framtidens bibliotek. Du kan läsa en rapport om resultaten från medborgarenkäten som tagits fram av vår partner Fountain Park via denna länk.

Vad avslöjar idéerna? Stadsbornas riktlinjer och synpunkter 

VIMMEL MÖTER SHHH!
Rum som möjliggör lugn och tystnad samt möten och användning av ljud
Exempel på önskemål:

 • Ett skönt ställe för stillhet och en inspirerande händelseplats.
 • Verksamhet för besökare i olika åldrar! All slags verksamhet med låg tröskel som kan föra biblioteket närmare stadsbor av alla de slag.
 • Jämförelsen med Paviljongen är bra. En plats dit vem som helst kan komma utan större avsikter.
 • En plats där man kan hämta andan mitt i jäktet. I dagens hektiska och bullriga värld behöver man platser där det är relativt lugnt och tyst.
 • Jag hoppas att det nya centrumbiblioteket får bra lokaler för tyst arbete, såsom läsning eller skrivning.

EN PLATS DÄR MAN SKULLE HITTA ALLTING
Ett mångsidigt sortiment och material
Exempel på önskemål:

 • Stort utbud av material både i elektroniskt format och på papper.
 • Nyheter är intressanta men jag hoppas att jag också hittar klassiker på biblioteket, sådana som inte längre finns att köpa i bokaffärer.
 • Ni har kunskap som jag själv inte når eller hör via mina egna kanaler. Till exempel i fråga om musik är det skönt att vara ett objekt. Hur lyxigt är inte det att få tips om intressanta nyheter.
 • Hela biblioteket borde vara ordnat som en bokhandel och bildas av olika helheter. Helheterna borde vara visuellt tydligt märkta så att var och en hittar det material som intresserar en själv.

UTMANANDE, DEBATTERANDE, LYSSNANDE OCH SKAPANDE KULTUROTEK
Evenemang och upplevelser som stöder medborgarbildning, lokaler som möjliggör olika känslor
Exempel på önskemål:

 • Biblioteket skulle kunna ha ett öppet utrymme för olika föreställningar, verksamhet och verkstäder som i Paviljongen.
 • Biblioteket skulle kunna vara en plats och ett utrymme för medborgarnas evenemang och verksamhet som sker på eget initiativ.
 • Jag skulle vilja ha ett bibliotek fullt med olika stämningslägen. Ett bibliotek som lever på användarnas villkor och bjuder på överraskningar.
 • Tillställningar där man kunde lära känna andra kunder | Temamånader | Möten med en filosof | Författare som ger handledning till blivande författare | Miljökunskap | Ett rum för aktualiteter där man kan följa aktuella ämnen t.ex. på radion och på Internet | En infovägg som lockar stadsbor att vara aktiv

DEN DIGITALA ERANS MEDIATEK
Föregångare inom informations- och kommunikationstekniskt kunnande, tjänster och utrustning
Exempel på önskemål:

 • Ett varuhus för information där fokus ligger på informationsförmedling inom området litteratur och på digitala samlingar.
 • Ett öppet informations- och färdighetscenter med Do It Yourself-anda.
 • Arbets- och multimediarum. Tillgång till mångsidig datateknisk utrustning.
 • Ett ställe där man kan bekanta sig med apparater och program. Kan genomföras med kommersiella aktörer men så opartiskt som möjligt, inte ett försäljningsställe.

LÅT BIBLIOTEKET VARA ETT BIBLIOTEK
Att ge större utrymme för rollen som en aktör som bildar medborgare, litteraturen har huvudrollen på biblioteket
Exempel på önskemål:

 • En offentlig lokal till skillnad från kommersiella utrymmen.
 • Jag skulle hoppas att man satsar uttryckligen på innehåll, kvalitet och kvantitet samt yrkeskunnande.
 • Bibliotekets etiska grunduppgift får inte glömmas bort. Av centrumbiblioteket önskar jag att det uppfyller bibliotekets primära uppgift, d.v.s. ger tillgång till information och kultur oberoende av den ekonomiska situationen.
 • Biblioteket bör på alla sätt och vis främja litteratur och läsande bland folk i alla åldrar.

TJÄNSTER FÖR HELA DAGEN
Betjänar alla användargruppers behov och scheman, tillgängligt och åtkomligt
Exempel på önskemål:

 • Ett ställe där man kunde komma på nya idéer och sätt att se på alla slags livssituationer.
 • Fungerar perfekt även för den som använder hjälpmedel, omsorgsfullt planerat och tillgängligt enligt idén design for all, utrustat med tillräcklig teknologi.
 • En trygg omgivning för olikhet.
 • Stadsborna lever dygnet runt – det skulle vara fint om biblioteket kunde ha öppet 7–21.
 • Snabbrundtur för den som har bråttom – jag skulle vilja att det på huvudvåningen finns återlämning, informationsdisk och till exempel en pocketavdelning för sådana som bara gör ett kort besök.
 • Ett bra centrumbibliotek är öppet för alla och återspeglar på olika sätt det faktum att vi människor är olika i fråga om såväl kultur, intressen och familjeförhållanden.

Ta en närmare titt!

 
Bland alla som deltog i utlottningen utlottades huvudpriset en Helsinki Menu-middag på restaurangen Ravintola Nokka och ett besök i järnvägsstationens klocktorn samt tio biobiljetter. Vinnarna meddelas personligen.

 

Dela artikeln