Tillbaka till artiklar

Ett ode till stålbågar – monteringen börjar vid Oodi

30.1.2017

Centrumbiblioteket är en unik kombination av stålbro och byggnad. De massiva bågarna anländer till Helsingfors centrum i delar på nattetid.

Efter ett och ett halvt år av byggarbete börjar Centrumbiblioteket Oodi äntligen resa sig ovan jord. Nästa vecka kommer YIT att på byggplatsen börja monteringen av de två cirka hundra meter långa stålbågarna i museets längdriktning. Målet är att monteringen av bågarna blir färdigt till slutet av mars.

Stålbågarnas delar anländer till bygget under februari-mars. Transporterna som sker en gång i veckan är så stora – en enda del av en stålbåge väger dryga 85 000 kilo – att de schemaläggs till den lugna nattetiden. Transporterna kommer direkt från tillverkaren Normek Oy:s fabrik i Uleåborg. Normek ligger också bakom bron för lätt trafik mellan Fiskehamnen och Blåbärslandet i Helsingfors. De erfarna byggarbetarna som rest bron till Blåbärslandet deltar också i att resa Oodis bågar.

”Att svetsa en enda bågfog tar minst en vecka, med två svetsare som bägge gör 12 timmars arbetsdagar. Bågarna svetsas både innan- och utantill. Inuti bågen stiger temperaturen till upp till 120 grader”, berättar Normek Oy:s Markku Roininen, som är ansvarig byggchef för stålkonstruktioner.

Till centrumbibliotekets bygge har man för monteringen av bågarna anskaffat en 350-ton tung larvgående fackverkskran av Havator Oy, som är en ganska sällsynt syn på husbyggnadsplatser.

Ett ode till stålbågar

Centrumbiblioteket är en sällsynt kombination av stålbro och byggnad. På bågarna som ska resas kommer man att stöda korsverket som bär de övre våningarnas stomme.

”Båglösningen för stommen betyder att man måste räkna med ett visst spelrum i konstruktionerna. Då bågarna belastas med konstruktioner, sätter de sig. Av denna anledning gör vi inga bindande konstruktioner förrän hela den kommande strukturella belastningen ligger på bågarna”, berättar ansvariga arbetsledare Tero Seppänen om bågarna och själva byggarbetet.

Även i den färdiga byggnaden kommer några tiotals millimeter spelrum att kvarstå. Flexibiliteten är i praktiken så liten att man inte märker något.

Helsingfors stads centrumbibliotek är ett märkesprojekt för 100-årsjubileumsåret för Finlands självständighet, och det omfattar ungefär 17 000 bruttokvadratmeter. Huvudarkitekt är arkitekturbyrån Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Biblioteket öppnar dörrarna i december 2018. Dess byggnadskostnader uppgår till ungefär 98 miljoner euro.

 

Dela artikeln