Tillbaka till artiklar

Ett kvinnligt logistikcentrum

8.11.2017

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Kontrollen av materialflödena på en smal tomt mitt i stan är en av utmaningarna på byggplatsen för Odet. När det kommer tiotals laster med varor om dagen, är den ständiga frågan: var ska vi lägga dem? Byggplatsens kraftkvinna vet svaret. Hon är Heidi Järvensivu, arbetsledare med ansvar för logistiken. Hon anpassar sina instruktioner till situationen på byggplatsen: var varorna används, hur snart de behövs och var det finns förvaringsutrymme. Lasterna placeras på ändamålsenliga platser inom gårdsområdet, eller förs direkt till rätta sektioner på våningarna.

– Jag måste alltid vara ett steg före byggandet och tänka på logistiken några dagar i förväg. Lasterna, tidsschemat för bygget och husets planritning snurrar alla samtidigt i mitt huvud. Jag strävar efter att varorna ska röra på sig bara en gång, dvs. hamna på rätt plats med detsamma, berättar Heidi, som har 10 års logistisk erfarenhet.

Öster om byggnaden löper en gata och därför kan bara den västra sidan användas som lagringsplats. Även av Medborgartorget har det kapats en stump till lagringsplats. I oktober kom det bland annat en stor hög tegel till tomten, av vilka det ska muras rumsutrymmen. De skiner vita i mitten av nedre delen på bilden. Det behövs plats för otaliga produkter som trä- och rörvaror, ventilations- och elinstallationsprodukter samt i tilltagande grad för fasadfönstren.

Heidi Järvensivu möter bilförarna vid olika portar. Förutom till dem som levererar laster ger hon instruktioner även till förarna av betongbilar, pumpbilar och olika slags kranfordon. Heidi har vuxit genom erfarenheten av sitt arbete och är ett praktexempel på entreprenörskap och problemlösningar.

– Jag jobbade för flera år sedan som körplanerare och därefter som byggmålare och plattläggare. Jag upptäckte samma problem på olika byggplatser: varorna låg på fel platser och väntade, informationen löpte inte och ingen skötte logistiken. Jag beslutade att själv grunda ett företag i branschen och fick med en annan kvinnlig företagare som partner. Local Logistics erbjuder logistik- och byggplatstjänster, där också organisering av avfallshanteringen och övervakning av ordningen på byggplatsen ingår. I Odet verkar företaget under huvudentreprenören, dvs. YIT.

Odet har en exceptionell form i fråga om byggandet, men också när det kommer an på logistiken. Medborgarbalkongen begränsar lyftandet av föremål, och det är en lång väg mellan norra och södra ändan. Det är inte möjligt att lagra material framför byggnaden, eftersom området måste hållas öppet för olika fordon och lyftkranar. I det här skedet väntar medborgarbalkongen på att ytan betonggjuts. Bakom balkongen syns sittområdet på andra våningen och det har nu gjutits färdigt så att ställningarna som stött platsen har kunnat monteras ner.

I oktober installerades en hiss i byggnadens södra ända som gör det lättare att föra material upp till våningarna. Ju mer fasaden stängs när bygget framskrider, desto viktigare blir hissen.

Nu kräver yttertaket bara isolering

Det är meningen att vi i dessa dagar ska få huset isolerat och temperaturen att permanent hållas på plussidan. På många platser fungerar EPS-isolerskivor av polystyrenplast som väggar. De tål fukt väl och är en utmärkt värmeisolering.

EPS-isolerskivorna fungerar också som väggar på tredje våningen, fastän den till slut får fönster från golv till tak. Tredje våningen har helgats för böcker. Den ser mer stängd ut än hittills, eftersom yttertakets element har fåtts på plats längs hela byggnaden.

Yttertaket på Odet har en låg ås som stiger och sjunker på vardera sidan om taket. De böjda formerna uppstod genom nästan en meter tjocka färdigt formskurna element. I slutet av oktober övervakade YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam installationen av bitumenmembranisolering.

Takets sänkor och åsar samt flera takfönster gjorde installeringen av membranet utmanande. Membranet fås att fästa genom att värma upp det med lågan från en gasbrännare.

Fasadglasen böljar efter takets form

Takets böljande form påverkar också ytterglasets dimensioner på tredje våningen. Höjden på glasen varierar med takets höjningar och sänkningar. De allra högsta, över nio meter höga glasen monteras på västra och östra fasaden. De byggs av flera element.

– Installationerna börjar i husets norra ända. För lyftningarna har vi skaffat en speciell anordning och låtit tillverka sugkoppar till den i Italien. En glasruta är ett par meter hög och bred och väger drygt 1 000 kilo. Installationen avancerar från norr till östra väggen, berättar Mansoor Ardam.

Glasen monteras i konsoler som syns nertill på bilden. Windoor AS i Estland framställer glasen och producerar tryckbilderna till dem. Det nya biblioteket kunde inte finnas i en mer storartad miljö: fönstret mot norr ger utsikt mot Finlandiahuset och dess parker.

Monteringen av fönstren på andra våningen ligger en aning före. Bandfönstren i norra väggen monterades redan i oktober. Installationen av värmeisoleringen i väggarna framskred raskt från norra gaveln till östra väggen. Arbete där är klart och framskrider härnäst mot söder.

Dela artikeln