Tillbaka till artiklar

El till huset!

5.1.2018

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Om det funnes bara böcker i Odet, skulle det ännu vara enkelt att dra el till byggnaden. Men medborgarnas vardagsrum erbjuder besökarna speciella lokaler för allt från en biograf till studior, vilket ställer större krav på elplanering och elinstallationer.

– Även lokalernas varierande former ger speciella utmaningar: i varje lokal måste man gå fram på ett särskilt sätt. Saker och ting kan se enkla ut i planen men vara mycket mer krävande i praktiken, berättar Janne Valtonen (till vänster), som jobbar som bas för elmontörerna, och projektchef Seppo Kautto (till vänster) från ARE.

De praktiska arbetena försvåras också av att de flesta lokaler i Odet saknar ett undertak som skulle dölja tekniken. Installationerna blir synliga och måste därför göras exceptionellt prydligt. I december monterade elmontör Ari Davidila svarta kabelhyllor i taket på andra våningen.

Särskilt utmanande visavi elarbetena är biografen och studiorna. Ljudisoleringen i dem kräver att genomföringarna av kablarna görs med onormala lösningar.

– Kablarna kan inte installeras som knippen utan måste enskilt dras genom konstruktionerna ”i stil med spretande fingrar” och ljudisoleras var för sig med massa. Vi måste dessutom följa akustikerns noggranna anvisningar, berättar Seppo Kautto.

På grund av ljudisoleringen ska biografen och studiorna (på bilden) förses med ett flytande golv. En röd ljuddämpningsmatta Sylomer har lagts på betongupphöjningar. Mattan har i uppgift att skilja golvet som läggs ovanpå åt från stomkonstruktionen och dämpa ljudet såväl från studiorna till de övriga lokalerna som från grannlokalerna till studiorna.

Även living lab och dess förevisningsteknik räknas som en speciell lokal.

– Det behövs exceptionell strömförsörjning för såväl projektorerna som rummets glasväggar, vilka kan förmörkas eller öppnas med ljus elektroniskt, förklarar Janne Valtonen. Han berättar att husets elarbeten ännu är i begynnelseskedet.

– Även om källaren redan är klar till 60–70 procent är arbetena för till exempel andra våningen färdiga till bara 10 procent. Först nu har vi fått upp farten.

Biblioteket slukar tiotals kilometer elkabel. En del av kablarna kan döljas under ett installationsgolv. Golvet står på egna tassar som monteras på betongplattan. Tekniken installeras i utrymmet mellan golvet och plattan. Det är lätt att komma åt kablarna också efter att byggnaden är färdig.

Miniatyrmodell av undertaket på tredje våningen

Till skillnad från de övriga våningarna i Odet byggs ett undertak på den översta. Konstruktionen blir så pass unik att man först gör en miniatyrmodell av den.

Datorbilden visar takets ovanliga, böljande former och takfönstrens platser. Byggandet av den cirka sex meter långa miniatyrmodellen inleds efter trettondagen och den ska godkännas hos arkitektbyrån innan det egentliga taket byggs.

Den tredje våningen blir ett fantastiskt rike för ljus och böcker. De gröna klossarna föreställer bokhyllor. Ljuset väller in från såväl de vägghöga fasadglasen som takfönstren. Man beslutade att kitta fasadglasen under skydd av presenningar mot vädret. Presenningarna monteras före jul och arbetet börjar från gaveln mot norr. Till vänster syns platsen för en stor spiraltrappa av stål. Trappan anländer till byggplatsen i början av året.

Toaletterna i källaren är könsneutrala

När det i ett hus finns en biograf, en restaurang samt konferens- och arbetslokaler, då behöver man också tillräckligt med toaletter i det. Behoven har tagits i beaktande vid planeringen.

Det byggs toaletter på varje våning, men de offentliga finns huvudsakligen i källaren. De har inte fördelats över könen utan är så kallade unisextoaletter. Man når källaren med både hiss och längs en spiraltrappa av betong. Spiralen som bildar trappan är nästan ett konstverk i sig.

Det finns drygt tjugo separata toaletter i källaren så det borde inte uppstå så värst långa köer. Tvättställen och toalettstolarna installeras först efter att golvet har gjutits. Det gjordes efter mitten av december. Utrymmet har golvvärme som håller koll på fukten.

Fasaden snyggas upp

I december började man montera fasadelement på byggnadens västra sida.

Innan man inledde monteringen svetsade man ännu om några elementkonsoler och fixade till dem. Stålkonstruktionerna har försetts med konsoler för elementen – det går således kvickt att lyfta dem på plats.

Med en sådan här ram stiger ett element i taget upp till sina konsoler. Ytan av elementen förses senare med battingar så att luften kan cirkulera bakom den slutliga träbeklädnaden.

Fasaden övertäcks på samma sätt som norra gaveln på bilden. De 280 millimeter tjocka färdiga elementen, som blir under den slutliga träbeklädnaden, har värmeisolering och fuktspärr.

En ny arbetsledargeneration

Arbetsledarna är eftertraktat folk på olika byggplatser och även Odet har fått en ny arbetsledarpraktikant, Jarno Silén, som studerar byggteknisk produktionsledning vid yrkeshögskolan HAMK.

– Jag har varit intresserad av byggande och hantverk alltsedan barn, i min fars och morbrors fotspår. Odet är en intressant byggplats. Jag kommer säkert att lära mig mycket, trodde Jarmo på sin första arbetsdag.

Dela artikeln