Tillbaka till artiklar

Det nya biblioteket tar form

12.1.2011

Centrumbiblioteket är nästan färdigt!

Centrumbiblioteket står stolt på sin plats. Den stora och ljusa entrén är inbjudande med sin öppna utsikt mot den grönskande Tölöviken. På flera sidor av byggnaden finns ingångar som välkomnar biblioteksbesökare och sporadiska resenärer.  Varje våning har sin egen färg och sitt eget tema, trapporna överlappar varandra på ett spännande sätt i utrymmet där man från den övre avsatsen har en hisnande utsikt ända ner till entrén. Allra högst uppe finns ett utsiktskafé och en vacker trädgård.

Biblioteket är nästan färdigt.

Nämligen som miniatyrmodell och på ritningar. Och i de entusiastiska och idérika huvudena på arkitektstuderandena vid Aalto-universitetet.  En kurs med namnet Public Building Studio har i höst utmanat 18 intresserade studerande att rita det nya centrumbiblioteket. I samband med mellanbedömningen den 16 november presenterade både de finländska och de utländska studerandena sina idéer. Utgångspunkten var projektplanen för centrumbiblioteket, men idéerna känner inga gränser. Den största utmaningen för studerandena var hur man kan skapa en smidigt fungerande lokal för 5 000 dagliga biblioteksbesökare utan att glömma estetik, ljus och omgivningens rikedom.

Lösningarna var intressanta. Centrala faktorer var hur det offentliga och det tysta utrymmet förenas med varandra samt lättframkomlighet. Många litade på visionen om framtidens bibliotek genom att skapa helt nya, ovanliga former och lösningar. Betoningen låg på lokalernas modifierbarhet och därmed mångsidiga användbarhet samt på de olika lokalernas teman både beträffande material och form. Många slags glas som material intresserade många studerande och i projektet betonas också utsikter inifrån ut och utifrån in.  Några litade på en mer traditionell planering. En del eftersträvade bystämning, en använde metaforerna ryggrad och mage om biblioteksbyggnadens olika delar, en beskrev biblioteket som ett spel, en delade in byggnaden i tre lekfulla lådor i olika färger. Gemensamt för de flesta övningsarbeten var ändå temat ”En mångsidig låda!”, dvs. en enkel, rätvinklig form som omvandlas och utvidgas inifrån.

Institutionens lärare och arkitekterna Teemu Kurkela, Saija Hollmén, Claudia Auer och Ilkka Salminen gav studerandena produktiv kritik och påminde dem om vikten av byggnadens psykologi.  Byggnaden har som uppgift att dra till sig människor och framkalla social växelverkan samtidigt som alla måste få hitta ett privat, viktigt och tyst utrymme.

Arkitektstuderandena genomgår det sista eldprovet den 9 december när det är dags för slutkritik. Därefter kan arbetena beundras vid Aalto-universitetets tekniska högskola i Otnäs.  Mest uppmärksamhet får övningsarbetena ändå den 10–12 februari 2011 då det internationella seminariet The New Library – Design and Function ordnas i Marina Congress Center. Studerandenas arbeten är då i strålkastarljuset och seminariedeltagarna kan diskutera dem tillsammans med studerandena.

Studerandena kan också senare delta i den egentliga arkitekturtävlingen för centrumbiblioteket som nu planeras. Och varför skulle de inte delta: i det skedet är de ju redan väl insatta unga visionärer och har ett bättre utgångsläge när det gäller  biblioteksplanering!

Centrumbiblioteket är alltså nästan färdigt att resa sig!

Dela artikeln