Tillbaka till artiklar

Deichmanske-biblioteket i Oslo

4.8.2010

Vinnaren av arkitekttävlingen om nybygget av Deichmanske-biblioteket i Oslo utsågs i mars 2009. Det vinnande bidraget heter Diagonale, planerare är Lund Hagem Arkitekter och Atelier Oslo. Målet är slutförandet av byggnaden år 2017.

Tomten som reserverats för det nya biblioteket ligger centralt bredvid det nya operahuset. Det är nära till både havet och stadens puls.

Det avgörande vid valet av vinnare var särskilt planens stadsbildsmässiga egenskaper samt att byggnaden kan förverkligas i faser. Varierbarhet, funktionalitet och effektivitet var andra centrala krav, likaså ekologi och låg energiförbrukning.

Innehållsmässigt strävar den nya byggnaden efter att stödja ett nytt slags bibliotekskoncept. Biblioteket planeras bli en viktig källa för information och kultur som når nya användargrupper med hjälp av ny teknologi. Man planerar även att det ska få en viktig roll som mötesplats – en arena för utbyte av erfarenheter, samtal och kulturell mångfald. Dessutom hoppas man att det ska främja intresset för litteratur och inspirerande inlärning samt stärka Oslos ställning som en internationell och mångkulturell huvudstad.

Fakta:

 

Det nya bibliotekets tomt syns mitt på bilden där det nu finns en gata
Det nya bibliotekets tomt syns mitt på bilden där det nu finns en gata

 

Dela artikeln