Tillbaka till artiklar

Danmark som modell Urban Mediaspace Aarhus

29.7.2011

I centrum av Danmarks näst största stad Aarhus håller en toppmodern och stilig lokal med namnet Urban Mediaspace Aarhus på att resa sig. Den kommer att ligga strax vid åstranden och omringas av de viktigaste byggnaderna i centrum. Man hoppas att platsen blir stadens hjärta för information och kultur. Den förväntas bli en stadigvarande ikon för Aarhus som kan stå kvar till och med i tusen år!

Urban Mediaspace Aarhus innehåller ett nytt huvudbibliotek och ett tjänsteutrymme för stadsborna, ett medieutrymme, en automatisk parkeringsplats för tusen bilar och tre levande strandutrymmen. Medierummet innebär projektrum, studiehörnor, de senaste kommunikationsmedlen, café, vistelseutrymmen, kursklasser, flyttbara små arbetsutrymmen, hallar, verksamhetsrum och inofficiella öppna utrymmen där vem som helst kan söka information eller inspiration och utveckla sig själv.

Medierummet och parkeringshallen borde bli färdiga i slutet av år 2014, och strandlokalerna, huvudbiblioteket och tjänsteutrymmet för stadsborna i slutet av 2015. Man förväntar sig att det slutförda Urban Mediaspace Aarhus besöks av cirka 3 500 gäster per dag. Vid planeringen av utrymmena och tjänsterna har man beaktat syn- och hörselskadade, rullstolsbundna, allergiker, dyslektiker och personer med en nedsatt intellektuell förmåga.

De vida trapporna i hallarna kan användas som läktare, vilket möjliggör teaterföreställningar, uppläsning, föreläsningar och över huvud taget uppträdande. Barnfamiljer får egna utrymmen, ett lekbibliotek, barnens teater och barnens laboratorium. Barnfamiljer kan inta en måltid på medierummets picknickområde, och det finns också ett skötrum. Färgerna, grafiken och den moderna teknologin i den automatiska parkeringshallen gör att bilförare får snabb och effektiv service. Framför biblioteket kommer det finnas en spårvagnshållplats.

Tack vare de delade våningarna, de vida utrymmena och de stora fönstren kan man på en gång se till alla våningar. Den till synes svävande takterrassen har fått sin inspiration av byggnadens slingrande former. En lång och vacker promenadgata vid åstranden är ansluten till lokalen. Längs en ramp kan man gå barfota från biblioteket ner till ån för att vada!

Urban Mediaspace Aarhus strävar efter att beakta miljöskyddet. Vid byggandet av lokalen används bara återvinningsbara och ekologiska byggnadsmaterial. På taket kommer det att finnas solpaneler. Eftersom den närliggande ån kyler byggnaden på sommaren kommer avkylningen inte att förbruka mycket el. Omkring byggnaden planteras tre slags effektfulla trädplantager.

Nära biblioteket byggs The Harbour Square, som är ett vitt och öppet område för olika slags spel och aktiviteter utomhus. Färgsättningen och materialet på ytan i området varierar, vilket möjliggör olika typer av aktiviteter. På området kan man syssla med bollspel och skejting eller framföra performanser och ordna konserter och marknader. Vid The Harbour Square kan man lägga till direkt från ån med kanot, kajak eller roddbåt.

Projektet baserar sig på tjänster, idéer och önskemål enligt stadsbornas behov. Man vill att Urban Mediaspace Aarhus är ett unikt ställe för samarbete mellan stadsborna. Det är inte bara en byggnad utan ett rum – en plats för utbyte av information och möjligheter.

Fakta:

Byggnadens totala yta 28 000 m²
Arealen för biblioteket och tjänsteutrymmet för stadsborna är cirka 17 500 m²  
Område som hyrs ut 10 500 m²  
Ankomsthallens areal 500 m²
Området för tekniska rum, spårvagnshållplats o.s.v. 4000 m²  
Areal under byggnaden 10 500 m²
Bilparkeringsplatser 1 000
Cykelparkeringsplatser 500

Webbplats på engelska: https://www.urbanmediaspace.dk/en

 

Text: Elisa Helenius

 

Dela artikeln