Tillbaka till artiklar

Centrumbibliotekets byggarbeten började 1.9.2015

1.9.2015

Byggandet av centrumbiblioteket började, då grävmaskinens skopa söndrade asfalten på byggplatsen för första gången. Nu börjar det och byggandet pågår i nästa tre år. Projektets ledningsgrupp följde den här stadshistoriska stunden med glädje och hade bjudit in bibliotekets vänner. Ordförande för ledningsgruppen för projektet Centrumbiblioteket är Ritva Viljanen.

Första grävmaskinsskopan sätts i marken på centrumbibliotekets byggarbetsplats den 1 september.

”Helsingfors byggs med tanke på en allt starkare gemenskap i staden, eftersom vårt invånarantal växer med god fart. Centrumbiblioteket är en mångsidig mötesplats med stadskultur för helsingforsare och för turister. Det ger oss mycket glädje och bildning och nya idéer”, säger Ritva Viljanen, Helsingfors biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet.

Då centrumbiblioteket har färdigställts kommer det att nå cirka 10 000 besökare per dag och cirka 2,5 miljoner besökare per år.

”Centrumbiblioteket kompletterar Helsingfors exceptionellt fina biblioteksutbud, som består av bland annat Berghälls och Richardsgatans bibliotek och dessutom Kaisabiblioteket och Nationalbiblioteket, som alla är sevärdheter i sig. I och med centrumbiblioteket får vi äntligen ett hus för litteratur och ordkonst till Tölövikens kulturcampus. Byggandet av centrumbiblioteket följer både tidsschemat och budgeten och stora konkurrensutsättningar har redan gjorts”, berättar Viljanen.

Byggnadsfasens verkningar för sysselsättningen är på hela samhällsekonomins nivå uppskattningsvis 1 200–1 500 årsverken. Totalkostnaderna för byggnaden är 98 miljoner euro.

Centrumbiblioteket byggs i närheten av Helsingfors centralstation alldeles intill Medborgartorget. Det ligger centralt i ett urbant område och behändigt vid kollektivtrafikleder.

Centrumbiblioteket är en del av programmet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Biblioteket blir färdigt 6.12.2018.

 

Dela artikeln