Tillbaka till artiklar

Centrumbiblioteket kommer – grattis Helsingfors och hela Finland!

3.2.2015

Byggandet av centrumbiblioteket blev bekräftat när Helsingfors stadsfullmäktige fattade beslut i ärendet på sitt sammanträde den 28 januari. Helsingfors biblioteksdirektör Tuula Haavisto gläds åt beslutet. – Finländarna får en verkligen fin present till 100-årsjubileet 2018! Det finns inte många länder där just ett bibliotek skulle passa som symbol för självständigheten och 100-årsjubileet lika bra som i Finland, säger Tuula Haavisto.

Biblioteksdirektören ser biblioteket som en av samhällets viktigaste stöttepelare. – Biblioteket byggde upp den finländska bildningen och i Finland har bildning varit en överlevnadsstrategi. Till den har det förknippats en ingen lämnas utanför-anda, med andra ord har hela befolkningen haft tillgång till kunskap och kultur då bibliotekstjänsterna har sedan starten varit öppna för alla. Biblioteket har också en viktig roll i tryggandet av den aktuella yttrandefriheten, eftersom biblioteket garanterar tillgången till information.

Biblioteket är vårt lands flitigast använda kulturtjänst och en älskad institution. – Finländarna har röstat med fötterna: biblioteksnätverket som en gång i tiden inrättades har globalt sett använts rekordmycket, berättar Tuula Haavisto.

Kaannos-keskustakirjasto-puisto

Centrumbiblioteket är en milstolpe för det finländska biblioteket

Centrumbiblioteket skapar ett efterlängtat mångsidigt och icke-kommersiellt rum i centrala Helsingfors. – I den stora byggnaden finns plats för lugna utrymmen med bokhyllor som användarna önskat, olika slags rum för aktiviteter samt lokaler för uppträdanden och utställningar. Familjer bjuder biblioteket tillsammans med centrumlekparken på aktiviteter, säger Tuula Haavisto.

Det kommande centrumbiblioteket utvidgar även kulturutbudet vid Tölöviken. – Allt som allt kommer centrumbiblioteket att liva upp i stadskärnan och förse området med lokaler för medborgarnas egna aktiviteter. För bibliotekets utveckling i hela landet är centrumbiblioteket en speciell milstolpe. – I centrumbiblioteket gjuts 2010-talets uppfattning om bibliotekets uppgift i betong. Mångsidighet är ledordet: stöd till medborgarskapet samt medborgarnas egna aktiviteter och påverkande får extra fokus i biblioteket, säger direktören.

Läsfrämjandet finns fortfarande på bibliotekets agenda. – Vi har precis fått ta del av nya rön inom hjärnforskningen: att läsa långa texter av hög kvalitet, till exempel bra skönlitteratur, är bland de bästa formerna av hjärnjympa!

Centrumbibliotekets innehåll och verksamhetsmodeller har kartlagts genom delaktiggörande samarbete mellan biblioteket, stadsbor och samarbetspartner. Stadsborna har fått vara med om att föra vidare centrumbibliotekets planering, senast i samband med det kollektiva projektet Centrumbibliotekets vänner.

Keskustakirjasto_sisa-2

Centrumbiblioteket steg för steg

Från idé till planering: 1998 – 2014

 • 1998 Kulturminister Claes Anderssons förslag om ett nytt huvudbibliotek i centrum.
 • 1998 – 2000 Medborgarinitiativ, tidningsartiklar och fullmäktigemotioner om ett nytt centrumbibliotek.
 • 2000 Kultur- och biblioteksnämnden godkänner den preliminära behovsutredningen den 20 december.
 • 2002 Fullmäktige godkänner den 13 mars en motion om genomförande av centrumbiblioteket och fortsatt planering av detaljplanen för Tölöviken.
 • 2005 Kultur- och biblioteksnämndens beslut av den 8 mars om att en behovsutredning ska upprättas.
 • 2006 Kultur- och biblioteksnämnden godkänner bibliotekets behovsutredning den 5 december.
 • 2008 Utredaren Mikko Leistis rapport ”Metropolens pulserande hjärta” publiceras den 12 mars.
 • 2010 Den preliminära projektplanen står klar den 29 april.
 • 2011 Stadsdirektörens beslut av den 19 oktober om beredning av centrumbibliotekets arkitekturtävling.
 • 2012 Första omgången i arkitekturtävlingen den 5 januari – 16 april. Med i tävlingen är 544 bidrag.
 • 2012 Andra omgången i arkitekturtävlingen startar den 21 november. Sex bidrag finns med.
 • 2013 Vinnaren offentliggörs den 14 juni i Musikhuset. Det vinnande bidraget är arkitektbyrån ALA Architects bidrag ”Käännös”.
 • 2014 Projektplanering och översiktsplanering.

Från planering till genomförande: 2015 – 2018

 •  2015 Grundläggning inleds i september och arbetet pågår fram till september 2016.
 • 2016 Övriga byggarbeten, även byggandet av själva byggnaden, inleds i november.
 • 2018 Byggnaden kommer att stå klar på hösten.
 • 2018 Centrumbiblioteket slår upp dörrarna den 6 december.

Dela artikeln