Tillbaka till artiklar

Centrumbiblioteket har nu ett namn – det är ”Oodi”

4.1.2017

Helsingfors stadsbibliotek arrangerade i oktober en öppen namntävling för det nya bibliotek som ska byggas vid Tölöviken. Det kom in sammanlagt 2 600 förslag till namn, av vilka 1 600 var olika. Juryn utsåg förslaget ”Oodi” till vinnare.

Det vinnande namnet valdes av en jury som sammanträdde två gånger. Ordförande var biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen. Viljanen framhåller att juryn ville välja ett namn som uppfyller många krav.

– Namnet ska vara kort och lätt att komma ihåg och uttala och dessutom kunna böjas med finska ändelser. Det ska vara lätt att motivera för internationella besökare och fungera på många språk. Symboliken Finland 100 ska kunna anknytas till namnet, och om namnet är vackert som ord är det en fördel. Eftersom det är fråga om ett biblioteksnamn ska namnet ha en koppling till litteratur och därmed till ett bibliotek. Med tanke på att biblioteket är avsett för hela Finland och har att göra med både litteratur och kultur ville vi inte uppkalla det efter en enda person även om det kom in välmotiverade förslag exempelvis om olika författarnamn. ”Oodi” utkristalliserade sig följaktligen som lämpligast, motiverar Viljanen valet.

Juryns beslut var enhälligt. Förslaget ”Oodi” kom från Mirja Lounameri. Hon blir inbjuden till invigningen i december 2018.

Ett tidlöst namn på en byggnad som främjar demokrati och bildning

Enligt Bra Böckers lexikon betyder den svenska motsvarigheten ode ”högstämd och konstfull dikt av orimmade strofer”. Odet har en lång historia: redan i det gamla Egypten och i antikens Grekland var det en hyllningssång, ibland till ett födelsedagsbarn, ibland till en kung.

– Namnet är tillbakablickande men ändå modernt, och det lyfter fint fram karaktären hos och uppgiften för det nya bibliotek som öppnas vid Tölöviken år 2018: Oodi kommer att vara ett hus för människor och läsande, en plats för demokrati och bildning och en gåva till det 100-åriga självständiga Finland och till finländarna, betonar Viljanen. Namnet är också tänkt att vara en symbol för Finlands högklassiga biblioteksväsen och arkitektur.

Juryns sammansättning:

  • Ritva Viljanen, ordförande, biträdande stadsdirektör, Helsingfors
  • Tuula Haavisto, biblioteksdirektör, Helsingfors
  • Claes Andersson, författare
  • Riina Katajavuori, författare
  • Johanna Lehtonen, namnplanerare, Helsingfors stads stadsplaneringskontor
  • Titta Lilja, studerande, medlem i Kruts kärngrupp
  • Pirjo Lipasti, ledande planerare för centrumbiblioteket, Helsingfors stads stadsplaneringskontor
  • Arto Sivonen, planerare, marknadsföringsbyrån Måndag
  • Hannu Sulin, direktör, undervisnings- och kulturministeriet
  • Sari Lehikoinen, sekreterare, kommunikationschef, Helsingfors stadsbibliotek

Dela artikeln