Tillbaka till artiklar

Centrumbiblioteket byggs öppet och med gemensamma krafter

2.4.2012

I år kastas bollen i centrumbiblioteksprojektet till stadsinvånarna och intressentgrupperna: hurdant bibliotek och ”urbant byhus” vill de att Tölöviken ska få under år 2017? Det är fråga om en äkta interaktiv situation – ett hus som fortfarande står under konstruktion och som lever genom sina användare.

Vi samlar in information och idéer för att kunna bygga ett bra framtidsbibliotek. Under året erbjuds stadsinvånarna och partnerna möjligheter att medverka, delta och agera som centrumbibliotekets budbärare. Fånga bollen och delta i planeringen av ett nytt bibliotek för hela staden i Tölöviken!

Vi bygger centrumbiblioteket med hjälp av “crowdsourcing” och talkoarbete

Genom olika evenemang och verkstäder bjuder vi in stadsinvånarna och partnerna till gemensam planering av centrumbiblioteket. Vi började med en ungdomsverkstad i mars och fortsätter tillsammans med kulturexperter på Annegården där vi riktar in oss på centrumbibliotekets digitala arkitektur. I april är det sedan familjernas och ordkonstnärernas tur att lyfta fram sina åsikter. Mer information om verkstäderna finns på den här webbplatsen.

Stadsinvånarna och partnerna kan ge förstahandsinformation om hur det nya biblioteket skulle kunna betjäna dem och vilka nya behov de har gällande de livsområden som biblioteket har verksamhet inom. Vi vill redan från början involvera alla i planeringen av det nya centrumbiblioteket.

Vi ses och möts på olika stadsevenemang!

Alla kan delta i planeringen av centrumbiblioteket vid olika öppna stadsevenemang. Centrumbiblioteket medverkar på Helsingforsveckan under veckoslutet den 16–17 juni  i WDC-paviljongen mellan Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum, dyker upp som en popupp under Konstens natt den 23 augusti samt som ett ”framtidslaboratorium” den 7 oktober under bibliotekens öppet hus-söndag. Under evenemangen kan besökarna delta aktivt och skapa, precis som på centrumbiblioteket. Dessutom kommer de att ha möjlighet att berätta om sina egna idéer och önskemål gällande ett framtidsbibliotek.

Tävlingsbidragen från det första skedet ställs ut i maj

Arkitekturtävlingen för centrumbiblioteket startade den 5 januari och vinnaren utses under sommaren år 2013. Tävlingsbidragen från det första skedet ställs ut under perioden 10–16 maj i hamnområdets (bunkerns) utställningsutrymmen, och i september är 6–8 tävlingsbidrag som gått vidare tillgängliga virtuellt på nätet och under våren år 2013 utställda i fysisk form. Mer information om tidsplaner och innehåll kommer att finnas på den här webbplatsen under våren och sommaren.

Så här kan du delta i planeringen av centrumbiblioteket:

  • Skriv dina idéer om centrumbiblioteket i den digitala tillämpningen Drömmarnas träd på den här webbplatsen. Centrumbiblioteket växer fram ut våra drömmar.
  • Kom och träffa oss och delta i de öppna stadsevenemangen. Mer information om evenemangens innehåll och tidsplaner finns på den här webbplatsen.
  • Kontakta oss och berätta dina idéer direkt till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på här.
  • Anslut dig till centrumbibliotekets fans på Facebook. Du får information om nyheter, evenemang, tävlingar och planeringens fortskridande.
  • Följ nyhetsflödet om de interaktiva verkstäderna hos oss och kommentera inläggen.
  • Föreslå innehåll, målgrupper och metoder för oss som du tycker skulle passa för interaktiva verkstäder. Våra kontaktuppgifter hittar du på här.
  • Följ arkitekturtävlingens olika skeden på tävlingssidan och besök våra utställningar, där vi visar upp tävlingsbidragen, för att berätta om dina drömmars centrumbibliotek. Mer information om utställningarnas datum och innehåll finns på den här webbplatsen.

 

Dela artikeln