Tillbaka till artiklar

Bli centrumbibliotekets vän!

10.10.2014

Stadsborna har varit delaktiga i planeringen av centrumbiblioteket under många skeden och nu erbjuder vi en ny utmaning för gemenskaplig aktivitet, Centrumbibliotekets vänner. Detta är ett kollektivt projekt där de medverkande får chansen att främja planeringen ur sitt eget perspektiv. Samtidigt ingår de i en gemenskap, som för fram budskapet om de små och stora förslag som medborgarna har önskat ska inkluderas i biblioteksplanerna. Ansökningstiden till vännerna pågår den 10 oktober – 10 november och ansökan lämnas på adressen www.keskustakirjasto.fi/kaverit.

Centrumbibliotekets planering går in i ett nytt skede. Stadsfullmäktige fattar under de närmaste månaderna beslut om byggandet utifrån den nyligen färdigställda projektplanen. Den fortsatta planeringen startas med beaktande av detta beslut.  Vi vill att centrumbiblioteket blir ett rum som människorna upplever som sitt eget och där de kan arrangera egen verksamhet. Centrumbiblioteket är en vision om en plattform, där användarna tar fram lösningar för ett mer funktionellt samhälle. För att bygga detta behövs stadsbornas hjälp.

”Den gemensamma utvecklingen har varit smidigare än vad jag föreställde mig. Kliv ut ur din egen box och kom med för att lära dig, dela med dig och mötas”, säger stadsformgivaren Sami Oinonen, som deltagit i de tidigare projekten inom den delaktiggörande planeringen av centrumbiblioteket.

keskustakirjasto_kaverit_3

Den nya planeringsfasen lotsas framåt med gemensamma krafter

Detaljplaneringen av centrumbibliotekets koncept – funktionerna, tjänsterna och innehållen – har inletts under denna höstsäsong. Nu är det ett bra tillfälle att göra stadsborna delaktiga i lösandet av utmaningar tillsammans med yrkesmänniskor. Centrumbibliotekets vänner möter projektplanerare och andra stadsbor med liknande intressen. Innehållet i de gemensamma aktiviteterna byggs upp av roliga utmaningar och uppdrag som gör det lätt att vara kreativ, delta och påverka. Arbetet kulminerar i en presentation av resultaten för biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen och arkitekterna.

Vännerna arbetar med fyra olika teman:

  1. Centrumbiblioteket – ett rum för experiment och kunnande
  2. Centrumbiblioteket – ett bibliotek som är gemensamt för olika gemenskap
  3. Böcker, spel, filmer, musik – hur berättelser berör oss
  4. Centrumbiblioteket – för alla möjliga helsingforsare
keskustakirjasto_kaverit_2

Många olika sätt att delta

Vännerna arbetar i verkstäder till vilka man väljer ut 25–30 stadsbor. Andra intresserade kan delta med hjälp av uppdrag, samtal och omröstningar som publiceras på webbplatsen keskustakirjasto.fi/kaverit.

Resultaten av arbetet som gjorts av Centrumbibliotekets vänner publiceras i februari 2015. Gemenskapens arbete kan följas på projektets webbplats.

Läs mer på:

 

Vaal-sin-KeKiKa-logo-web

Dela artikeln