Tillbaka till artiklar

Bisarr best sprätter betong

9.5.2016

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Våren har hämtat ett vidunderligt enarmat monster till byggplatsen som slingrar på kommando och sprätter betong på begäran. Odjuret är skönt tamt och under skötarens fulla kontroll, men att gömma det undan är nog svårt. En hydraulisk bom reser sig över byggstängslet, som visar att det pågår betonggjutning i gropen.

Den enarmade besten ska regelbundet matas med betong, och utan nya laster som betongbilen hämtar vägrar den göra sina trick. När betongbilen backat till pumpen och börjar pumpa sitt innanmäte på åtta kubik ur buken, sörplar kreaturet glupskt upp betongen och lyder sin skötares minsta kommando på distans.

Den utomjordiska varelsen på byggplatsen bugar sig omkring, sträcker ut sig åt alla de håll. Som mest kan bjässen med hjälp av den hydrauliska bommen spruta betong upp till 52 meter från sin kärna, pumpbilen. Som bäst gjuter man både fundament och källarväggar.

Det är bäst att hålla hårt i slangen, då man i ett slag kan spruta ut tiotals liter betong. Betongpumpens operatör står i bakgrunden och styr bommens rörelser och betongsprutningen med en styrenhet i famnen. Till vänster väntar en betongarbetare på att få göra blandningen färdig.

Vibrationer tar bort luftbubblor

Det krävs tre man för en gjutning. I det sista skedet bearbetas betongmassan med en eldriven vibrator, en stav som vibrerar betongmassan och gör den mer kompakt.

Stavvibratorn sänks ner i massan ett par gånger genast när betongen har gjutits in. Gjutningen sker ett varv i taget, och varje lager pressas mot det föregående med vibratorn.

När betongen doseras och komprimeras i små etapper blir konsistensen jämn och konstruktionerna solida. Att gjuta ett stycke vägg tar lätt hela dagen, takten framåt är bara 40 centimeter i timmen. Här bygger man fundamentet, dvs. grunden.

Timmerman Peter Volt är en van vibratoranvändare. Och erfarenhet behövs, annars blir användaren mer vibrerad än betongen. Det behövs också styrka – vibratorer är olika stora, i snitt väger de kring 20 kilo. Staven är av metall och har en diameter på 65 mm. Skaftdelen av gummi är cirka tio meter lång, också den ska man orka flytta och kånka.

Våren är den absolut bästa årstiden för betonggjutning. Hydrauliken påverkas då inte av köld och solen torkar inte betongen för snabbt. Efter att betongpumpen har jobbat färdigt för dagen viker den ihop sig till ett litet paket.

Storformar gör det snabbare att gjuta väggar

Kring mitten av april monterades de första storformerna kring byggplatsgropens kanter för gjutningen av källarens väggar.

De färdiga formerna gör betongarbetet betydligt snabbare, eftersom man med hjälp av dem kan gjuta en 11 meter lång och sex meter hög väggbit i taget.

– Vi använder bara fem storformar, samma formar kan återanvändas gång på gång. De anländer till bygget i 2,5 x 3 meters bitar och läggs ihop på plats. Efter att en vägg torkat kan formerna flyttas med kran till nästa plats, berättar ansvarige byggmästare Kyösti Kontio från E.M. Pekkinen Oy.

Formarna byggs i två etapper: först reser man den yttre formen och konstruerar sedan armeringen mot den. Därefter monteras den inre formen. Mellan formarna gjuts betongen i armeringen. Till ett stycke vägg går det åt 33 kubik. Formarna får stöd av antingen berggrunden eller en spontvägg.

– Vi gör väggarna ett block i taget, vilket innebär att vi först gjuter vartannat block, och därefter det tomma utrymmet mellan blocken. Allt som allt byggs det 22 väggpartier i gropen. Efter att vi gått runt hela källaren tar vi ner formarna och ger dem tillbaka till företaget som hyr ut dem, berättar byggingenjör Risto Sell.

En del av biblioteket kommer att förankras i berggrunden med 15 meter långa bultar. Muttrarna dras åt med hydrauliska domkrafter och betong pumpas i hålet. Sen byggs ännu en betongplatta ovanpå.

En massiv stålbåge ska bära upp bibliotekets stomme. Ungefär en tredjedel av fundamentet för bågens norra ända är färdig. Det ska till exempel ännu monteras en balk i konstruktionen. Den ska bära bågens ända.

I den södra ändan av bygget ger man även rum för ett eventuellt framtida bygge av en centrumtunnel. Inom området som avgränsats med spontväggar byggs ett trapphus med trappor som i framtiden kan användas som nödutgång från biltunneln.

Genom att redan nu beakta kraven för centrumtunnel och bygga trapporna i förväg kan man framdeles bygga biltunneln under biblioteket utan att störa verksamheten i det.
För ögonblicket arbetar ungefär 30 personer på biblioteksbygget, två av tre är underleverantörer för E.M. Pekkinen.

Dela artikeln