Tillbaka till artiklar

Bibliotekskonferensen bjöd in till en tidsmaskin

20.4.2015

Såsom en samling böcker bildar ett bibliotek bildar människor då de samlas en mångsidig och rik helhet. En dylik mångsidig gemenskap föddes i slutet av mars i Helsingfors vid den internationella konferensen inom biblioteksbranschen Designing Today, Destination Tomorrow: Libraries Equipped to Serve and Innovate.

I Finland, liksom även i andra länder, genomgår biblioteksbranschen en stor förändring, och tillkomsten av Centrumbiblioteket i Helsingfors för med sig en fullständigt ny bibliotekshelhet. I konferensen i Helsingfors deltog representanter, förutom från Finland, även från Kanada, Sverige, Danmark, de baltiska länderna och Estland. Biblioteksanställda och arkitekter utgjorde majoriteten av deltagarna.

Trots att temana under konferensen var även svåra framtida utmaningar var stämningen avslappnad och gav därför upphov till diskussioner.

Temat för designchef Anne Stenros från Kone Oy var en människonära stad.

Temat för designchef Anne Stenros från Kone Oy var en människonära stad.

En titt utifrån branschen

Designchef Anne Stenros från Kone bjöd på intressanta tankar och siffror. Framtidens bibliotek innefattar många föränderliga faktorer – även förändringar som syns i människorna. Stenros talar om en stor omvälvning av hela livsföringen och offentliga rum som just nu håller på att förändras. Urbaniseringen och folkökningen håller inte på att avta utan att nå gränser vars följder det är svårt att förutse. Före år 2050 bor 72 procent av jordens befolkning i städer. Detta påverkar bland annat köpkraften och behoven av utbildning.

Stenros förutspår att framtida generationer kommer att värdera arbete, utbildning och motarbetande av fattigdom, inte just familj och hem. Antalet singlar och frilansarbete ökar. Hur kan man på bästa möjliga sätt i offentliga lokaler betjäna unga för vilka ”bleasure” (”business + pleasure”) i ”coffice” (”office + coffee house”) är vardag?

Enligt Stenros är människor redan nu allt mer intresserade av olika neutrala platser, ”tredje lokaler”, där man skapar nya idéer i samarbete med andra. Sådana platser där det är jämlikt lätt att vara och som med sin stämning skapar välbehag.

Konferensledaren Meiju Niskala och chefen för Århus huvudbibliotek Knud Schulz

Konferensledaren Meiju Niskala och chefen för Århus huvudbibliotek Knud Schulz

Översikt över nya biblioteksplaner

Förutom presentationen av Centrumbiblioteket i Helsingfors höll under de två seminariedagarna följande personer anföranden: Knud Schulz och Britta Bitsch från biblioteket i Århus i Danmark, Reinert Mithassel från Oslo, Kirsi Lukkanen från biblioteket Kaisa, Åsa Kachan och George Cotaras från Halifax i Kanada, Simona Ziliene från Vilnius och Anne-Marie Evers från Stockholm.

Halifax är en historisk stad. Det centrala draget i det nya huvudbiblioteket som öppnades i december 2014 är att det går att omvandla. ”Då människorna kommer till bibliotekslokalen börjar de med att flytta borden och stolarna så som de själv vill ha dem”, berättar bibliotekschefen Åsa Kachan och arkitekten George Cotaras. ”Rummet ändras då man ändrar det. Familjer kan tillbringa dagar tillsammans på biblioteket.” I Halifax har arkitekter planerat biblioteket tillsammans med biblioteksväsendet utan någon arkitekturtävling.

Nytt och gammalt likställs i det nya huvudbiblioteket i Vilnius som har formats till en del av landskapet och i det gamla konstfyllda stadsbiblioteket i Stockholm där man kämpar med ventilationsproblem.

Det viktigaste i alla förändringar är ändå människan. Nya och gamla bibliotek omarbetas för att användas av människor och enligt deras önskemål. Enligt Knud Schulz vill människor skapa, delta, finna och uppleva, inspireras, lära sig, träffas och presentera.

Arkitekten George Cotaras och chefen Åsa Kachan för centrumbiblioteket i Halifax som öppnades i december

Arkitekten George Cotaras och chefen Åsa Kachan för centrumbiblioteket i Halifax som öppnades i december

Diskussion om biblioteksanställdas förändrade roller

Även publiken fick dela tankar och diskutera om biblioteksanställdas kommande yrkesbild:

  • det skulle vara bra att biblioteksanställda skulle klara av alla roller från psykiatrisk sjukskötare till it-specialist
  • de anställda kan lära sig mycket nytt av kunderna
  • man kan anta utmaningar tillsammans och i samarbete med kunderna
  • det är viktigt att lära sig färdigheten att närma sig kunden: inte påträngande, men inte heller reserverad betjäning
  • flexibel, personlig betjäning: varje kund behöver sin personliga stil
  • ta reda på önskemål hos olika kundgrupper: vad tycker ungdomar om, vad önskar seniorer sig?
  • positiv inställning till förändringar, anpassbarhet och oräddhet
Tuula Haavisto, George Cotaras, Katti Hoflin, Anne-Marie Evers, Åsa Kachan och Antti Nousjoki diskuterar

Tuula Haavisto, George Cotaras, Katti Hoflin, Anne-Marie Evers, Åsa Kachan och Antti Nousjoki diskuterar.

Praxis tas i bruk

I slutet av konferensen började frågan om hur man ska göra allt detta bli alltmer aktuell. Hur ska man komprimera alla fina idéer, modellexempel från världen och stadsbornas önskemål i en biblioteksbyggnad?

I slutpanelen stod Centrumbiblioteket i Helsingfors igen i fokus. Centrumbibliotekets arkitekt Antti Nousjoki kom med en viktig fråga: vad händer om det kommer för mycket människor till biblioteket – fungerar byggnaden då? Hur kan man testa utrymmena för dagar med rusning?

I Helsingfors har stadsborna deltagit centralt i att komma med idéer om den kommande verksamheten. Det slutliga valet är ändå alltid en jobbig process som bibliotekschefen Tuula Haavisto konstaterade. Man måste lämna bort även en del bra idéer. Enligt Nousjoki är det bra att man inte koncentrerar sig på riktigt allt. ”Om det blir för mångsidigt är det kanske inte alls användbart”, sade hon. Åsa Kachan funderade över hur man kan välja de rätta partnerna och ge en del ett nekande svar.

Till slut fick Reinert Mithassel publiken att skratta då han konstaterade högt: ”Ingen har ännu sagt något om böcker!” Han påminde att de anställdas perspektiv är ett annat än de människors som använder biblioteket i sitt personliga liv. Alla förändringar sker även långsamt, både inom oss och utanför oss, därför behöver vi inte skynda oss. ”Processen tar inte slut, vilket är bra. Flexibilitet ökar flexibiliteten När man tillsammans flexibelt gör och delar, rör man sig via drömmar och uppvaknande till genomförande.”

Projektchef Reinert Mithassel från Oslo sammanfattade temana under konferensen.

Projektchef Reinert Mithassel från Oslo sammanfattade temana under konferensen.

Text: Siru Valleala
Bilder: Maisa Hopeakunnas

Mera information, presentationer och videos (på engelska) 

Dela artikeln