Tillbaka till artiklar

Bibliotekets spiraltrappor dalade ned från skyn

8.3.2018

Liisa Joensuu, Tmi Magic Words

Bara himlen var taket i februari när de spiraltrappor som binder samman Odets tre våningar för allmänheten majestätiskt lyftes in i huset. De dalade sakta ned genom en öppning som gjorts i yttertaket, ett segment i taget, hängande i vajrar från en hydraulisk teleskopbom. För bygget var det en milstolpe att få trapporna på plats.

Trapporna anlände i tio block till tomten med en specialtransport. Den färdiga helheten består av två spiraler som tar av från varandra, A- och B-trappan. Totalt väger den kompletta helheten i stål 80 ton. Trapporna har tillverkats av Normek Oy, precis som de stålbågar som bär upp biblioteket.

På bilden är det första segmentet för entréplanet redan på plats och dess förlängning dras här med ett rep för att sedan svetsas fast i rätt vinkel. En enorm öppning lämnades mellan våningarna i byggfasen, men yttertaket öppnades på nytt för den här tilldragelsen.

– Vi byggde ett väderskydd av presenningar vid trapporna och tog bort ett takelement över dem. När det sista segmentet av trapporna är på plats, läggs takelementet tillbaka och fogstryks på nytt. Hela trappschaktet genom våningarna är beklätt med ESP-isolerskivor för att hålla värmen kvar medan yttertaket låg öppet, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam.

För klenfotade kunder har biblioteket hela två andra alternativ till spiraltrappan: en rulltrappa och hissar. Även stommen till rulltrappan monterades på plats i februari. Framdeles väntar ännu teknik, räcken och trappsteg på att bli monterade, och efter det justeringar och testkörningar. Som bäst håller man också på med att installera hissarna.

En modell av undertaket visar den nya formen på takfönstren

I undertaket på tredje våningen, dvs. i den egentliga bokvärlden, har man monterat en miniatyrmodell för att undersöka hur man får undertaket att bölja vackert och hur man av takfönstren bygger ett fält med okonstlade ljusöppningar.

Takfönstren, som ursprungligen föreföll vara åttkantiga, omvandlas till runda ljusöppningar efterhand som modellsektionen förlängs. Taket blir vitt och utan fogar, det sugs skenbart upp i ljusöppningarna. Tack var sin böljande form ligger både taket och ljusöppningarna ibland lägre, ibland högre på olika platser på våningen.

Ljusöppningarna byggs i lodräta skelett, ett sådant ses upptill på bilden. Akustisk mineralull monteras först i skelettet. Ullen övertäcks sedan med besprutad MonoRoc-isolerputs. Det är fråga om en tjock rappning som avstöter vatten, är ljudisolerande och dessutom energieffektiv. Underputsen besprutas senare med en jämn ytbeläggning. Tack vare metoden kommer undertaket att senare likna ett enhetligt stentak.

I norra gaveln på tredje våningen byggs med god fart som bäst en barnvärld med loft. Redan efter knappt ett år kommer man att hålla sagostunder under loftet!

Längs östra väggen framskrider monteringen och fogstrykningen av bibliotekets glas, allt efterhand som vädret tillåter. Februarikölden har inte varit till något förfång när glasen lyfts på plats i sina mekaniska konsoler, men fogstrykningen av dem kräver mildare väder.

På den sida av huset där medborgarläktaren finns, dvs. i väster, har över hälften av glasen monterats i sina mekaniska konsoler. Här förbereder man sig för att flytta glas från ett lastflak till tassarna på en sugkoppslyftanordning.

Målaren målar huset, men varken i blått eller rött

Efter en gammal barnramsa målar målaren huset, i blått och rött. Målarmästare Pasi Kalliokoski från Lainisalo Rakennusmaalaus Oy har fått nöja sig med vitt och svart.

– Förutom vitt och svart består bibliotekets färgvärld av fanerytor. Inventarierna ger sedan den egentliga färgen. Taken och kanalerna i dem har målats svarta, väggkrönen likaså. Väggarna i sig kommer i de flesta fall inte att målas, då de övertäcks med akustik- och fanerpanel. Ett fåtal vita väggar finns. Svart och vitt är vanliga färger i offentliga lokaler, medan man i affärscentrum prioriterar även andra färger samt tapeter och strukturella beläggningar, berättade Pasi innan han steg in i personliften och började jämna ut undertakets väggkrön.

Timmerman Marto Jaakson för sin del höll på med att bygga en sockel på andra våningen, vid en vägg som skiljer åt kontorslokaler. Nya glasfönster är på väg genom korridoren. Träjobben löpte flinkt undan för Marto, som har jobbat på bibliotekets byggplats i omkring ett år.

De övriga timmermännen hade nog med jobb med vistelserummet på andra våningen. En trästomme byggdes som bäst och under följande månader omvandlas rummet efter finputsning till ett inbjudande läsområde.

Veteranarbetsledaren kom med

Den nyaste arbetsledaren för bibliotekets byggplats har lång erfarenhet, som även förslår för andra. Jorma Pelkonen, 60, kom till Odet från en byggplats för ett par kontorshus.

– Odet med sina speciella konstruktionslösningar är en avsevärt mer utmanande plats än ett kontorshus. Jag ansvarar för bland annat plattläggningar, och redan det stora toalettrummet i källaren är exceptionellt. Som visuella element används imponerande, tre centimeter tjocka kalkstensplattor, som sätts fast med ståltappar i väggen.

Jorma har deltagit i att bygga såväl bostäder, kontor som hotell, och även en järnvägstunnel. Referenslistan kompletteras ännu med centrumbiblioteket innan Jorma går i pension som 63-åring.

Dela artikeln