Tillbaka till artiklar

Kirjasto Oodi blev Biblioteket Ode på svenska

3.2.2017

Det nya bibliotek som öppnas vid Tölöviken i december 2018 fick namnet Oodi i en öppen namntävling. Efter livlig allmän diskussion tar man i bruk också en svensk namnform, ’Ode’.

I oktober 2016 arrangerades en namntävling för att hitta ett namn för byggnaden som hade blivit känd som centrumbibliotek. Sammanlagt inlämnades 1 600 olika förslag. Juryn som leddes av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen utsåg ’Oodi’ till vinnare. Förslaget kom från Mirja Lounameri.

”Enligt juryns beslut skulle namnet finnas i bara en form, ’Oodi’ på alla språk. Efter den livliga diskussion som följde beslöt jag ändå att ta i bruk också ett svenskt namn, och det är ’Ode’”, säger biblioteksdirektören Tuula Haavisto. ”Före beslutet konsulterade jag juryn som kände till diskussionen. Juryn såg inget hinder för att förändra beslutet på den här punkten.”

”Jag valde den svenskspråkiga namnformen ’Ode’ och inte ’Odet’ på samma litterära och funktionella grunder som juryn betonade i sitt val av det finskspråkiga namnet. ’Ode’ hade också starkt stöd av svenskspråkiga författare och andra som deltog i den allmänna diskussionen,” motiverar Haavisto. Från 3.2.2017 kan namnet officiellt skrivas på två sätt:

1. Helsingin keskustakirjasto Oodi – Helsingfors centrumbibliotek Ode – Helsinki Central Library Oodi

2. Kirjasto Oodi – Biblioteket Ode – Library Oodi

Biblioteket heter Oodi på alla andra språk än svenska. ’Ode’ kan ändå öppna namnets betydelse på flera språk: finskans litterära ord ’oodi’ är ’ode’ åtminstone på engelska, tyska, italienska, danska och norska.

 

Dela artikeln