Tillbaka till artiklar

Biblioteken är redo att avveckla begränsningarna

5.5.2021

Huvudstadsregionens bibliotek har en god beredskap att öppna lokaler och tjänster i större omfattning så snart tillstånd beviljas. I bibliotekslokalerna har man gjort upp planer för hälsosäkerheten, med vilka personalen till exempel kan säkra att säkerhetsavstånden förverkligas.

-Vi väntar energiska, ivriga och med värme att vi igen får möta kunder och erbjuda dem en inspirerande miljö för läsning, studier och arbetande. För evenemangen blir dags för litet senare, säger Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors.

Biblioteken är öppna

Biblioteken har varit öppna under hela vintern, men begränsat. Det betyder att man kan hämta och lämna sina reservationer, uträtta ärenden på datorn och till exempel kopiera nödvändiga papper men inte stanna kvar.

De hälsosäkerhetsåtgärder som vidtagits garanterar att biblioteken är trygga, även om människor i fortsättningen kan mer fritt bläddra i samlingen i hyllområdet eller ha möjlighet att stanna upp ett tag för att läsa eller arbeta i bibliotekslokalen.

-Kunderna har följt alla begränsningar bra och avveckling av begränsningarna orsakade inte några rusningar i fjol. Vi ser fram emot en liknande glad och trygg återförening med våra kunder även i år, berättar Vänttinen.

Det har varit tyst på biblioteken

Eftersom man i biblioteken under fem månader bara har kunnat snabbt uträtta sina ärenden, har antalet besökare minskat i hela huvudstadsregionen. Till exempel har antalet besökare på Helsingfors centrumbiblioteket Ode minskat med 91 procent när man jämför senaste februari med förra årets februari. Februari 2020 var den sista normala månaden innan det första coronastängandet. Då besökte 215 000 personer Ode, det livligaste biblioteket i Helsingfors som är känt som vardagsrum för helsingforsarna, i februari i år bara 18 600.

På Esbos största bibliotek, Sellobiblioteket, har besökarantalen minskat med 71 procent. På livligaste bibliotek i Vanda i Myrbacka är minskningen 74 procent, eftersom det hade 51 759 besök i februari 2020 och 13 523 besök i februari 2021. I Grankulla bibliotek är motsvarande siffror 11 745 och 3 989.

Man har lärt sig att reservera böcker i förväg

Coronaisoleringen har dock uppmuntrat att läsa. Tiden för begränsade tjänster har visat att många har hittat bibliotekets digitala material och på Helmet-nättjänsten reserverar allt fler människor också fysiskt material på samma sätt som i näthandeln. Även så mycket att logistiken i Helsingfors och Vanda stadsbibliotek blev överbelastad i början av året och man fick vänta längre än vanligt på sina bokningar. Nu är situationen redan under kontroll.

– Lånemängderna har naturligtvis sjunkit till mindre än hälften av normaltiden, eftersom många stamkunder i biblioteken gör impulslån. Under normala förhållanden stöter de ständigt på något intressant som personalen har lagt fram eller som de hittar i returhyllan, berättar Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna.

Också Anna-Maria Soininvaara, direktör för Helsingfors centrumbibliotek Ode, har lagt märke till att i vinter, när nästan alla lån har grundat sig på förhandsbokningar, har uppmärksamheten i stor utsträckning inriktats på vissa titlar.

-Alla köar för samma böcker i favoritlistorna. Reserveringen har varit ett nödvändigt medel under stängningstiden, men det skulle vara underbart om människor snart kunde göra upptäckter bland hyllorna igen! Då är hela materialet i bättre bruk, drömmer Soinivaara.

Begränsningarna enligt det nuvarande beslutet upphör för bibliotekstjänsterna i huvudstadsregionen tillsvidare, men coronasituationen granskas varje vecka.

Bild: Maarit Hohteri

Dela artikeln