Tillbaka till artiklar

Betongering dygnet runt

31.10.2016

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Byggandet av källarens tak har inneburit långa dagar och veckoslutsarbete för tiotals av bibliotekets byggarbetare. Planerna har specificerats i takt med att arbetet fortskridit, vilket har lett till både förstärkningar och nya konstruktioner. Man har klarat av allting genom att töja lite, och saker och ting har blivit klara i hiskelig fart. På bilden ser vi att byggets södra ända redan håller på att städas, då gjutformarna i trä redan har kunnat rivas.

– Vi har stramat åt tidtabellen, arbetat upp till tolv timmars dagar och arbetat varje veckoslut sen sommaren, berättar byggets ansvariga mästare Kyösti Kontio.

I slutet av oktober var det endast brospannets dragplatta som behövde betongeras. Den syns armerad till höger. Nu kommer ett särskilt krävande uppdrag att börja. Ännu mer betong ryms på dragplattan. I den senaste gjutningen av källarens tak krävdes 500 kubik.

– En mycket stor belastning ligger på dragplattan. Ovanpå den läggs inomhusbrons stålbågar, som kommer att bära de övre våningarna. För en dragplatta används ungefär 800 kubik betong. Även om de rektangulära dragplattorna har en enkel form, måste betongeringen lyckas på en gång för varje kvadratmeter. Plattan är 10 meter bred och 105 meter lång. Om man räknar med metalldelarna ska sammanlagt ungefär 1 100 kvadratmeter betongeras, berättar Kyösti Kontio.

Ankarvajrarna spänns tre gånger

Dragplattans poäng är ankarvajrarna i dem. Det är de som ser till att stålbron som ska bära hela biblioteket är tillräckligt hållbar.

Ankarvajrarna spänns upp mellan brons södra och norra ändor. När vajrarna spänns blir brobågarna bärande och kan inte längre avskiljas från varandra. Tack vare denna lösning behövs inga pelare i bibliotekets aula på den första våningen, utan där finns 100 meter öppet utrymme.

Vajrarna spänns genom en stålplatta som hör till ändkapselhelheterna i bägge ändor. På bilden syns den norra kapselhelheten. Vajrarna hänger än så länge i viloläge från hålen i stålplattan. De blir åtstramade i och med spänningen. Det finns 17 hål i plattan för vajerknippena. Ett knippe innehåller 31 vajrar, vilket innebär att det allt som allt finns 527 stycken vajrar.

Vajrarna mellan den södra och norra ändan väger allt som allt 70 000 kilo. Det här motsvarar alltså den sammanlagda vikten av 70 personbilar. Stadiga lösningar är nödvändiga för att garantera att brokonstruktionen säkert kan bära alla tre våningar. Ovanpå brospannet stöder man dessutom de tvärgående stålkorsen som bär de övre våningarnas stommar.

Innan dragplattan betongerades lades vajerknippena in i skyddsrör. De syns i silver bland armeringen. Vajrarna kan spännas för första gången när gjutningen är klar och betongen torkat.

Den första spänningen av ankarvajrarna görs från tomtens södra ända. Knippena kommer att spännas tre gånger. Den andra spänningen sker när stålbågen är på plats och den tredje – intressant nog – först efter att byggnaden är klar. Området kring den södra ändans stålplatta kommer under en lång tid att lämnas öppen i väntan på den sista spänningen. Även bakom den norra ändkapseln, inne i biblioteket, lämnas en öppning för att göra det möjligt att spänna vajrarna trots att byggarbetet runtomkring redan fortskridit långt.

I den norra ändan nära den framtida biografen lämnas en öppning som gör det möjligt att foga in en några meter lång och en halvmeter bred domkraft bakom brons ändkapsel för att spänna ankarvajrarna även efter att byggnaden blivit klar. Det har också lämnats några öppningar i källarens takvalv som kan användasför att sänka ner redskap i källaren för det arbete som fortsätter där nere.

I källaren påbörjas golvgjutningen

Även om källaren redan fått sitt tak gjutet, finns det gott om arbete kvar i djupet. Under de senaste veckorna har man bland annat grävt täckdiken och avlopp och monterat radonrör. De första golvgjutningarna är snart på kommande. Detta kan ske där golvarbetet annars är färdigt och de isolerande uretanplastplattorna har lagts på plats.

Vid källarens tak förbereder man rutter för till exempel avloppsrör och ventilationskanaler. På bilden arbetar man med bottnen på en rörkanal vid byggets östra del. När detta är färdigt gjuts betong på kanalen. För ögonblicket arbetar ungefär 40 människor med olika saker på bygget.

Man kan redan skönja den krökta formen på det nya bibliotekets yttervägg i dragplattans armering. Armeringen som syns som ett lågt stängsel visar var sockeln till ytterväggens armering går. När betongeringen blir klar kommer E.M. Pekkinen att överräcka stafettpinnen till YIT. Pekkinens bäverflagga hissas ner i november. Arkitekturens vågiga linjer kommer säkert att vara både en källa till inspiration och en utmaning för husbyggnadssentreprenörerna.

Dela artikeln