Tillbaka till artiklar

Arkitekturtävlingen om centralbilbioteket inleds i januari 2012

25.10.2011

Tidtabellen och juryn specificeras för arkitekturtävlingen för det i Tölöviken planerade centralbiblioteket. Helsingfors stads ledning beslöt på onsdag att tävlingen inleds i januari 2012 och att resultatet ska kunna publiceras i juni 2013.Stadsdirektör Jussi Pajunen utsåg biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen, biblioteksdirektör Maija Berndtson, stadsplaneringskontorets verkchef Tuomas Rajajärvi samt fastighetskontorets projektchef Irmeli Grundström till stadens representanter i juryn.

Till juryn kallas även Riitta Kaivosoja, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet; Jarek Kurnitski, ledande expert vid Sitras energiprogram; Tuuli Mattelmäki, äldre forskare vid Aalto-universitetet; Mauri Ylä-Kotola, rektor för Lapplands universitet och professor i medievetenskap samt arkitekterna Vesa Oiva och Käpy Paavilainen, som båda föreslagits av Finlands arkitektförbund.

Juryn kommer även att höra utomstående experter. Två experter utses för att ge en internationell synvinkel: en arkitekt specialiserad på offentliga byggnader och en expert på biblioteksväsendet.

Arkitekturtävlingen blir öppen och genomförs i två steg som en internationell planeringstävling. De totala kostnaderna för tävlingen är högst 1,1 miljoner euro, som betalas ur stadsbibliotekets och fastighetskontorets för arkitekturtävlingen budgeterade anslag.

Juryn väljer ut de sex till åtta bästa förslagen. Vart och ett av dessa erhåller ett arvode om 25 000 euro. Det vinnande bidraget belönas dessutom med 50 000 euro. Andra och tredje pris ger 37 500 euro respektive 25 000 euro.

Avsikten med tävlingen är att finna en högklassig och hållbar planeringslösning som passar in i stadsbilden vid Tölövikens kvartershelhet. Byggnaden ska erbjuda hög funktionell kvalitet, en lösning som är tekniskt och utrymmesmässigt flexibel med tanke på att biblioteksverksamheten är i förvandling. Dessutom ska bygganden vara ekologiskt effektiv och tekniskt och ekonomiskt möjlig att förverkliga.

Centralbiblioteket planeras på tomt 2014 som ligger på ett område mellan Magasinparken och Tölöviksgatan. Tävlingsbidragen kan på goda grunder avvika en aning från hur tomten avgränsas i stadsplanen men inte så att de förutsätter en ändring av stadsplanen. De centrala planeringsprinciperna, de stadsbildsmässiga målen och parkområdets karaktär ska bevaras. Gång- och cykelförbindelserna invid bygganden måste förbli smidiga.

Helsingfors fastighetskontor, stadsbiblioteket och stadsplaneringskontoret bereder arkitekturtävlingen tillsammans. Stadsplaneringsnämnden beslöt om tävlingens stadsplanemässiga och stadsbildsmässiga planeringsprinciper på sitt möte 18.10.2011.

 

Dela artikeln